Platba platy za PV v ppad peruen provozu v M Covid