Denní režim

6:00 – 7:00 scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:00 spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity

8:00 – 8:20 denní cvičení pro zdraví

8:20 – 8:50 osobní hygiena, svačina

8:50 – 9:10 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu;

9:10 – 11:10 pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:10 – 11:45 osobní hygiena, oběd

11:45 – 14:00 klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí

14:00 – 14:30 osobní hygiena, převlékání dětí

14:30 – 15:00 odpolední svačina

15:00 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům. Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou mráz pod -10° C, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha. Stanovený základní denní režim je orientační, může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek a podobných akcí

6:00 – 7:00 scházení dětí, volné hry podle volby a přání dětí

7:00 – 8:20 spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity

8:20 – 8:50 denní cvičení pro zdraví

8:50 – 9:20 osobní hygiena, svačina

9:20 – 9:45 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu;

9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 – 12:15 osobní hygiena, oběd

12:15 – 13:50 klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí

13:50 – 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci, předávání informací zákonným zástupcům. Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou mráz pod -10° C, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí (nebezpečí úrazu) a mlha. Stanovený základní denní režim je orientační, může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek a podobných akcí