Nadstandardní aktivity – se konají od října do května

Budova náměstí Míru

Atletika Krnov

– pondělí od 15:00 hodin do 15:45 hodin

www.atletikakrnov.cz

Pěvecký kroužek

– pondělí od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– pí. uč. R. Pospíšilová

– pí. uč. K. Soldátová

– pí. uč. M. Veliká

Logohrátky

– úterý od 12:15 do 13:00 hodin

– pí. uč. E. Daňhelová

– pí. uč. A. Procházková

Kroužek dramatické výchovy   

– středa od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– A. Višňovský

Angličtina pro děti

– čtvrtek od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– M. Košinarová

Předplavecký výcvik  

-časový rozvrh bude vystaven v šatně třídy Sluníček

-pí. uč. K. Soldátová  a pí. uč. R. Pospíšilová

Budova Svatováclavská

Atletika Krnov

– čtvrtek  od 15:00 hodin do 15:45 hodin

www.atletikakrnov.cz

Pěvecký kroužek

– středa  od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– pí. uč. M. Radová

– pí. uč. T. Fersterová

– pí. uč. M. Veliká

Logohrátky

– středa od 12:15 do 13:00 hodin

– pí. uč. A. Dorazilová

– pí. uč. Š. Morbitzerová

Kroužek dramatické výchovy   

– úterý od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– A. Višňovský

Angličtina pro děti

– pondělí  od 12:15 hodin do 13:00 hodin

– B. Komárková

Předplavecký výcvik  

– časový rozvrh bude vystaven v šatně dětí

– pí. uč. M. Radová,  pí. uč. P. Šlosarová, a pí. uč. T. Fersterová