Nadstandardní aktivity

Atletika Krnov

– každé pondělí od 15:00 hodin do 15:45 hodin

www.atletikakrnov.cz

Logohrátky

– každý týden v úterý od 12:00 do 12:45 hodin

– pí. uč. R. Tučková

– pí. uč. T. Fersterová

Kroužek výtvarné výchovy   

– každý týden ve středu od 13:00 hodin do 14:00 hodin

skupiny dětí se střídají 1x za 14 dní

– pí. uč. A. Procházková

– pí. uč. P. Šlosarová

Angličtina pro děti

– každý čtvrtek od 12:30 hodin do 13:30 hodin

– pí. E. Květoňová

Předplavecký výcvik  

-časový rozvrh bude vystaven v šatně třídy Sluníček

-pí. uč. A. Procházková  a pí. uč. P. Šlosarová

Pěvecký kroužek

– každé pondělí

– pí. uč. P. Šlosarová

– pí. uč. R. Tučková

– pí. uč. A. Procházková

– pí. uč. M. Veliká