Aktuality

Upozornění  pro rodiče:

V době od 19.- 23.8. naší MŠ zajišťuje stravování jídelna při MŠ Pastelka. Z tohoto důvodu provádějte odhlašování svých dětí do 6:30 hodin daného dne na tel.číslo 777 609 198 buď telefonicky nebo sms. Je nutné nahlásit jméno, příjmení, prázdninovou školku a dobu na kdy potřebujete dítě odhlásit.

 

Informativní schůzka:

Srdečně zveme všechny rodiče na informativní schůzku, v úterý 20. 8. 2019 v 16:00 hodin, v tělocvičně MŠ.

Na programu budou projednány důležité informace o provozu, stravování, zahájení školního roku 2019/2020, povinné docházce, rozpočtu SRPŠ atd..

Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřená.

 

Informace pro rodiče:

Upozorňujeme rodiče, kteří mají zadaný trvalý příkaz k úhradě školného, aby si ho k 30. 6. 2019 zrušili.

O prázdninách bude výše školného stanovena dle směrnice ve vestibulu MŠ a tuto platbu bude přijímat ředitelka  v hotovosti do pokladny v měsíci srpnu.

Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Sdělení pro rodiče:

V optice na Hlavním náměstí si můžete prohlédnout tablo našich budoucích školáků.

S těmito předškoláky jsme strávili velice tvořivý školní rok plný her, radosti, přátelství, pro někoho i prvních lásek a osobních pokroků dětí. Chtěli bychom jim popřát pohodový vstup do ZŠ, a aby měly štěstí na pravé kamarády, bez kterých to v životě nejde.

Kolektiv MŠ

 

Vážení rodiče,

informace k prázdninovému provozu mateřské školy naleznete v vestibulu MŠ a na webových stránkách v sekci  O školce – prázdninový provoz.

 

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby do mateřské školy přiváděli pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci, či infekce.Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, ale i na paní učitelky. Prosíme proto rodiče o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu mateřské školy.

 

Předplavecký výcvik

Plavání se zúčastní dětí, které nastupují v září do ZŠ. Dětem na plavání připravte, batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, děvčatům s dlouhými vlasy plaveckou čepici, ručník, plavky, menší svačinu (jablíčko, musli tyčinku…) a pití. Plavání bude probíhat od 10:15 – 11:00 hodin.

Termíny plavání rok 2019 :

  1. 2.        27. 2.          13. 3.               27. 3.               10. 4.
  2. 4.        22. 5.          5. 6.                 19. 6.

Učební plán Angličtiny – květen

Učební plán na měsíc květen

Učební plán Angličtiny – duben

Učební plán na měsíc duben

Učební plán Angličtiny – březen

Učební plán na měsíc březen

 

Učební plán Angličtiny – únor

Učební plán na měsíc únor

 

Učební plán Angličtiny – leden

Učební plán na měsíc leden

 

Učební plán Angličtiny – prosinec

Učební plán na měsíc prosinec 2018

 

Učební plán Angličtiny – listopad

Učební plán na měsíc listopad

 

Učební plán Angličtiny – říjen

Učební plán

 

 

Informativní schůzka

Dne 20.8.2018 (pondělí) v 15:00 hodin proběhne v MŠ informativní schůzka ke školnímu roku 2018/2019.

Na schůzce bude také projednáno čerpání SRPŠ a rozpis na školní rok 2018/2019. Účast rodičů na schůzce nutná.

 

 

Informace pro rodiče:

Upozorňuji rodiče, kteří mají zadaný trvalý příkaz na platbu školného, aby si ho k 30.6.2018 zrušili!

O prázdninách je výše školného stanovena dle směrnice viz nástěnka ve vestibulu MŠ.

Od 1.9.2018 ,pro školní rok 2018/2019 se zvyšuje školné na 500 Kč/měsíc. Tudíž si musíte trvalý příkaz změnit.

Děkuji Šlosarová

 

 

Tablo

V prostorách oční optiky na Hlavním náměstí, můžete shlédnout tablo našich budoucích školáků.

S těmito dětmi jsme strávili velice tvořivý školní rok plný her, radosti, přátelství, pro někoho i prvních lásek. Chtěli bychom jim popřát pohodový vstup do ZŠ a aby měly štěstí na pravé kamarády, bez kterých to v životě nejde.

Kolektiv MŠ