Úřední deska

číslo projektu MŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010658

zahájení projektu: 1.1.2019

předpokládané ukončení projektu: 31.12.2020

AKTIVITY:

– školní asistent (personální podpora MŠ)

– Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Plakát