Úřední deska

Projekty

Projekt – S ježečkem Bodlinkou poznáváme svět

Projekt – Máme rádi zvířata

Podporujeme Verunku

Národní plán obnovy pro školy – digitalizujeme

Financováno evropskou unii – next generation

MŠ obdržela na období 1.1.2022 – 31.12. 2022 částku ve výši  68 800 Kč

číslo projektu MŠ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017832

číslo projektu MŠ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017272

zahájení projektu: 1.11.2020

předpokládané ukončení projektu: 31.10.2022

AKTIVITY:

– školní asistent (personální podpora MŠ)

– Projektový den ve škole

– Projektový den mimo školu

Plakát

Plakát