Úřední deska

číslo projektu MŠ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002783

zahájení projektu: 1.2.2017

předpokládané ukončení projektu: 31.1.2019

AKTIVITY:

– školní asistent (personální podpora MŠ)

– Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Plakát 1

Plakát 2