Úřední deska

číslo projektu MŠ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017832

číslo projektu MŠ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017272

zahájení projektu: 1.11.2020

předpokládané ukončení projektu: 31.10.2022

AKTIVITY:

– školní asistent (personální podpora MŠ)

– Projektový den ve škole

– Projektový den mimo školu

Plakát

Plakát