Úřední deska

číslo projektu MŠ CZ.02.02.xx/00/22_002/0000746

zahájení projektu: 1.9.2022

předpokládané ukončení projektu: 31.8.2025

AKTIVITY:

– školní asistent (personální podpora MŠ)

-tématické setkávání s rodiči

-vzdělávací kurzy

plakát