Zápis do mateřské školy

Organizace zápisu do MŠ náměstí Míru Krnov pro školní rok 2021 / 2022

 

zápis proběhne 4. 5. 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda dokumenty k zápisu pošlou: 

1. Elektronicky 

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky: 

  • • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy s ID: stbp2dw 
  • • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět do datové schránky žadatele 

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu: 

  • • zájemci zašlou dokumenty na email ms.namestimiru@seznam.cz, podepsané elektronickým podpisem 
  • • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na email žadatele 

2. Poštou 

  • • vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou na adresu: 

Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, Krnov 794 01 

  • • přijetí žádosti potvrdíme telefonicky a sdělíme registrační číslo žadatele 

3. Osobní podání v ředitelně školy 

  • • osobní podání v ředitelně školy na adrese MŠ náměstí Míru 12, Krnov 
  • • dne 4. 5.2021 od 10:00 – 16:00 hod. 
  • • při osobním podání je nutnost si domluvit čas podání (telefonicky 724 840 493), aby nedocházelo ke kumulaci osob v MŠ 
  • • v době schůzky vám bude osobně předáno registrační číslo dítěte 

Pokud nebude moci zákonný zástupce zvolit ani jednu variantu (karanténa, izolace apod..) kontaktuje ředitelku MŠ na tel. čísle 724 840 493. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na www.new.msnamestimiru.cz a v mateřské škole pod registračním číslem dítěte, které zákonní zástupci obdrží: 

 

Dokumenty nutné k zápisu ( vše řádně vyplněné a podepsané):

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na www.new.msnamestimiru.cz a v mateřské škole pod registračním číslem dítěte, které rodiče obdrží.

 

Kritéria přijímání děti do mateřské školy

Rozhodnutí o počtu přijatých děti

Seznam  přijatých  dětí k 1.9.2021

Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělavání