Zápis do mateřské školy

Organizace zápisu do MŠ náměstí Míru Krnov pro školní rok 2024/ 2025

 

Zápis do MŠ se uskuteční ve úterý  7. 5. 2024 od 10:00 – 16:00 hodin v kanceláři ředitelky školy v budově náměstí Míru 12, Krnov. 

Děti bude přijímat ředitelka školy paní Petra Šlosarová k 1. 9. 2024 podle stanovených kritérii. Nerozhoduje tedy pořadí, ve kterém jsou žádosti podány. 

Způsob podání žádosti k přijetí:

– osobně ředitelce mateřské školy 

– e-mailem s uznaným elektronickým podpisem ( nelze poslat prostý e-mail)

– do datové schránky ID: stbp2dw 

Dokumenty k zápisu: 

– rodný list dítěte 

– občanský průkaz zákonného zástupce nebo osoby, která má dítě v péči

– souhlas se zpracováním osobních údajů, který je ke stažení viz. níže

– v případě rozvedených rodičů“ Rozhodnutí o svěření do péče“ 

– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, žádost si můžete: 

a) vyzvednout v MŠ 

b) vytisknout z webových stránek MŠ 

c) popřípadě ji vyplníte v den zápisu v MŠ 

– potvrzení lékaře o očkování dítěte, potvrzení si můžete: 

a) vyzvednout v MŠ 

b) vytisknout z webových stránek MŠ 

potvrzení se netýká dětí, kterým je stanoveno povinné předškolní vzdělávání. 

Každému žadateli bude v den zápisu písemnou formou oznámeno registrační číslo, pod kterým bude vedeno celé správní řízení a po ukončení správního řízení zveřejní ředitelka školy číselný seznam přijatých dětí na webových stránkách MŠ www.msnamestimiru.cz a ve veřejné vývěsce školy a to nejpozději 3. června 2024. 

Všichni žadatelé (zákonní zástupci), kteří podali žádost o přijetí, a jejich žádosti nebylo vyhověno, obdrží do 30 dnů ode dne zápisu písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

Žadatelé, jejichž žádosti bylo vyhověno a jejichž děti budou přijaty ke vzdělávání, se dostaví po zveřejnění výsledků a po domluvě termínu s ředitelkou do mateřské školy k převzetí Rozhodnutí. 

 

Dokumenty ke stažení ( vše řádně vyplněné a podepsané):

Zápis – plakát

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Rozhodnutí o počtu přijatých dětí 2024-2025

Seznam přijatých dětí 2024-2025

Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělavání