Zápis do mateřské školy

Organizace zápisu do MŠ náměstí Míru Krnov pro školní rok 2020 / 2021

zápis proběhne 4. – 7. 5. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda dokumenty k zápisu pošlou:

1. Elektronicky

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky:

  •   majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy s ID: stbp2dw
  •   přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu:

  •   zájemci zašlou dokumenty na email ms.namestimiru@seznam.cz ,podepsané elektronickým podpisem
  •   přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele

2. Poštou

  •   vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou na adresu:Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, Krnov 794 01
  •   přijetí žádosti potvrdíme telefonicky a sdělíme evidenční číslo žadatele

3. Osobní podání v ředitelně školy

  •    pro osobní podání v ředitelně školy využijte rezervační systém (4. – 7. 5. 2020 od 10:00 – 16:00 hod).

Rezervační systém pro osobní podání žádosti

  •    v době schůzky vám bude osobně předáno registrační číslo dítěte

 

Dokumenty nutné k zápisu:

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na www.msnamestimiru.cz a v mateřské škole pod registračním číslem dítěte, které rodiče obdrží.

Všechny platné žádosti o zápis do mateřské školy musí být doručeny do 7. 5. 2020. Na později doručené nebude brán zřetel.

Kritéria přijímání děti do mateřské školy

Rozhodnutí o počtu přijatých dětí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ pro školní rok 2020-2021

Oznámení zákonných zástupců o individuálním vzdělavání