Kalendář akcí

SRPEN

úvodní schůzka s rodiči


ZÁŘÍ

Drakiáda


ŘÍJEN

vycházka na Hliniště s ekologickým zaměřením / spolupráce s ekologem a 1.ZŠ

Preclíkový běh / spolupráce se základní školou

sběr kaštanů – soutěž ” Zlatý kaštánek “, beseda s myslivcem, spolupráce s MŠ Hošťálkovy

výlet na farmu do Hošťálkov – spojeno se sběrem kaštanů

divadelní představení v MŠ – ” O kohoutkovi a slepičce, O perníkové chaloupce, Červené klubíčko“ / Divadlo Šternberk/

zábavné odpoledne pro rodiče a děti – ” Hrátky s přírodninami “


LISTOPAD

návštěva městské knihovny

fotografování dětí / vánoční tématika

tvoření v keramické dílně – Dům dětí a mládeže „Méďa“

divadelní představení v MŠ – Sovička Rozárka a medvěd v kouzelném lese“/ Divadlo Beruška/

zábavný program pro rodiče s dětmi budoucích prvňáčků v základní škole / 1.ZŠ /


PROSINEC

Mikulášská besídka pro děti

Vánoční besídky pro rodiče

Vánoční dílna – tvoření s rodiči ve spolupráci s ekologem Martinem Bodešínským

Vánoční posezení s programem pro školáky – výměna dárků

Vánoční trhy na náměstí – vystoupení dětí


LEDEN

návštěva základní školy, spojená s její prohlídkou – ukázková hodina v 1. třídě

výlet do Hošťálkov – „Krmíme zvířátka u krmelce”

týdenní lyžařský kurz „Lyžujeme se Sluníčkem”

beseda pro rodiče s pracovníkem PPP ,ředitelem I.ZŠ, Zralost a připravenost dětí na základní školu“


ÚNOR

zahájení předplavecké výuky předškolních dětí na bazénu v městských lázních

Masopust – maškarní rej ve spolupráci s 1. ZŠ /tělocvična 1. ZŠ

Stavění sněhuláků – ” Sněhový den “

pěvecká soutěž ” Karlovarský skřivánek ” 1. ZŠ

divadelní představení v MŠ – „ Babička Anička a její kouzelná slovíčka“/Divadlo Beruška/


BŘEZEN

„Velikonoční tvoření“ s rodiči ve spolupráci s ekologem Martinem Bodešínským

beseda pro rodiče na téma „ Neklidné děti“

návštěva městské knihovny ” Velikonoční tradice “

vynášení Moreny – „Vítání Jara“


DUBEN

návštěva příslušníků městské policie v MŠ – beseda

návštěva canisterapeutky – povídání ” Poznej svého psa “

fotografování dětí ke Dni matek

divadelní představení v MŠ – „ Pilná včelička hledá jarní kytičky“/Divadlo Beruška/


KVĚTEN

besídky ke Dni matek

exkurze požární zbrojnice

návštěva koncertu v hudební škole – seznámení s hudebními nástroji

zábavné dopoledne s dětmi z mateřské školy Hošťálkovy- „Lesní olympiáda“

vycházka na Hliniště – s dětmi z 1. třídy a ekologem Martinem Bodešínským

ukázková hodina kroužku anglického jazyka

divadelní představení v MŠ – „ Jak prasátka našla malé kuřátko“/Divadlo Beruška/


ČERVEN

letní olympiáda na hřišti střediska volného času Méďa

zábavné dopoledne v parku ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy

společný výlet autobusem

rozloučení se školáky na zahradě – zahradní slavnost

koncert starších dětí pro mladší děti – ukázka hry na flétničky

ukázková hodina kroužku ” Cvičení pro zdraví “- pro rodiče

oslava Dne dětí s programem ve středisku volného času Méďa

V průběhu roku účast na akcích pořádaných v DDM Méďa – podle dané nabídky.

Návštěva městského a loutkového divadla – také podle nabídky.

Návštěva filmových představení pro děti – pravidelně 1x za měsíc.

V průběhu roku účast na akcích v rámci spolupráce s MěÚ /vystoupení dětí/