Kalendář akcí

Aktuální rozpis akcí na daný měsíc naleznete na hlavní stránce v sekci Novinky

SRPEN

úvodní schůzka s rodiči


ZÁŘÍ

drakiáda

výlet do zábavného parku – 2. třída

atletické závody předškoláků


ŘÍJEN

vycházka na Hliniště s ekologickým zaměřením / spolupráce s ekologem a 1.ZŠ

sběr kaštanů – soutěž ” Zlatý kaštánek “, beseda s myslivcem, spolupráce s MŠ Hošťálkovy

výlet na farmu do Hošťálkov – spojeno se sběrem kaštanů

maňáskové divadlo v MŠ

zábavné odpoledne pro rodiče a děti – ” Hrátky s přírodninami “

výlet na Ježečkův palouček  ” Lesní pedagogika ”/spolupráce s lesy ČR/


LISTOPAD

návštěva městské knihovny

beseda s myslivcem

fotografování dětí / vánoční tématika

tvoření v keramické dílně – SVČ Krnov

divadelní představení v MŠ


PROSINEC

Mikulášská besídka pro děti

Vánoční besídky pro rodiče

Vánoční dílna – tvoření s rodiči ve spolupráci s ekologem Martinem Bodešínským

Vánoční posezení s programem pro školáky – výměna dárků

Vánoční trhy na náměstí – vystoupení dětí

Vánoční koncert v koncertní síni svatého Ducha


LEDEN

výlet do Hošťálkov – „Krmíme zvířátka u krmelce”

týdenní lyžařský kurz „Lyžujeme se Sluníčkem”


ÚNOR

zahájení předplavecké výuky předškolních dětí na bazénu v městských lázních

Masopust – maškarní rej ve spolupráci s 1. ZŠ /tělocvična 1. ZŠ

Stavění sněhuláků – ” Sněhový den “

divadelní představení v MŠ


BŘEZEN

beseda pro rodiče s pracovníkem PPP ,ředitelem I.ZŠ, Zralost a připravenost dětí na základní školu”

návštěva základní školy, spojená s její prohlídkou – ukázková hodina v 1. třídě

„Velikonoční tvoření“ s rodiči ve spolupráci s ekologem Martinem Bodešínským

návštěva městské knihovny ” Velikonoční tradice “

vynášení Moreny – „Vítání Jara“

zábavný program pro rodiče s dětmi budoucích prvňáčků v ZŠ Dvořákův okruh ”Mámo, táto, najdi si mě”


DUBEN

návštěva příslušníků městské policie v MŠ – beseda

pěvecká soutěž ” Májová notička ” 1. ZŠ

fotografování dětí ke Dni matek

divadelní představení v MŠ


KVĚTEN

besídky ke Dni matek

exkurze požární zbrojnice

návštěva koncertu v hudební škole – seznámení s hudebními nástroji

zábavné dopoledne s dětmi z mateřské školy Hošťálkovy- „Lesní olympiáda“

vycházka na Hliniště – s dětmi z 1. třídy a ekologem Martinem Bodešínským

ukázková hodina kroužku anglického jazyka – pro rodiče

ukázková hodina kroužku ”Atletika človíček”- pro rodiče


ČERVEN

atletická olympiáda na hřišti SVČ Krnov

zábavné dopoledne v parku ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy

společný výlet autobusem

rozloučení se školáky na zahradě – zahradní slavnost

koncert starších dětí pro mladší děti – ukázka hry na flétničky

oslava Dne dětí

divadelní představení v MŠ

 

V průběhu roku účast na akcích pořádaných v SVČ Krnov – podle dané nabídky

Návštěva městského a loutkového divadla – také podle nabídky.

Návštěva filmových představení pro děti – pravidelně 1x za 2.měsíce.

V průběhu roku účast na akcích v rámci spolupráce s MěÚ /vystoupení dětí/