Informace

Informace pro rodiče:

Ve spolupráci s mysliveckým sdružením, sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka. Děti, které přinesou nejvíce kaštanů, získají “ Zlatý kaštánek .“ Kaštany odevzdávejte do MŠ v tašce podepsané a zvážené do 31. října. Dne 1. listopadu proběhne beseda s myslivcem, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Kolektiv MŠ

 

Darujeme kroužky dětem

 

Informativní schůzka:

Informativní schůzky, které se měly konat 16.8 a 17.8. jsou ze zdravotních důvodů zrušeny. O náhradním termínu konání schůzek budete včas informováni.

Děkuji za pochopení

Šlosarová

 

Informativní schůzka:

Ve středu dne 16. 8. 2023 v 16:00 hodin se uskuteční informativní schůzka v tělocvičně MŠ náměstí Míru. Na programu budou projednány informace o provozu, stravování, zahájení školního roku, informace k povinné docházce, rozpočet SRPŠ a jiné. Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřena.

 

Ve čtvrtek dne 17. 8. 2023 v 16:00 hodin se uskuteční informativní schůzka v budově Svatováclavská. Na programu budou projednány informace o provozu, stravování, zahájení školního roku, informace k povinné docházce, rozpočet SRPŠ a jiné. Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřena.

S pozdravem Petra Šlosarová

 

Prázdninové přání:

Přaní

 

Informace pro rodiče:

zápisy předškoláků do prvních ročníků ZÁKLADNÍCH ŠKOL budou probíhat v pondělí 17. nebo v úterý 18. dubna, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. V soukromé ZŠ Klíček, která má sídlo v Bruntálské ulici, se zápis koná ve středu 19. dubna od 13.30 do 17.00 hodin.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA ODKAZE NÍŽE:

 

AJ – Učební plán na měsíc duben

 

Plavání 2023

 

AJ – Učební plán na měsíc březen

 

Darujeme kroužky dětem: https://www.darujemekrouzky.cz

 

AJ – Učební plán na měsíc únor

 

AJ – Učební plán na měsíc leden

 

AJ – Učební plán na měsíc prosinec

 

Aj – Učební plán na měsíc listopad

 

Informace pro rodiče:

Projekt MAP II Krnovsko připravil pro širokou veřejnost další z oblíbených

Rodičovských kaváren. Rádi bychom tedy pozvali Vás, pedagogy a rodiče školy do

příjemných prostor Městské kavárny seznámit se s metodou RMTi. Více viz.plakát

RMTI kavárna

 

Lyžařský kurz 

ve spolupráci s SVČ Krnov, jsme obdrželi nabídku lyžařského kurzu pro předškolní děti. Kurz by se měl uskutečnit od 30.1. – 3.2. 2023 ve Ski areálu Annaberg – Andělská hora. Odjezd od MŠ by byl denně v 7:30 hodin a návrat kolem 12:30 hodiny. Předpokládaná cena je cca 4000 Kč (možnost platby bude na 2x, první polovina by měla být uhrazena v listopadu a druhá polovina do 20.12.2022). Přihlášky s pokyny obdržíme 1.11.2022. V jednání s SVČ je půjčovné, storno poplatky a pojištění. 

Žádáme rodiče o průběžné nahlášení zájmu přihlášení svého dítěte na kurz. Informaci sdělte paní učitelce ve své třídě. 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2022 do 2.1.2023. Provoz školky začne v úterý 3.1.2023.

 

Aj – Učební plán  na měsíc říjen

 

Informace pro rodiče dětí z budovy náměstí Míru:

Omezení provozu

 

Informace pro rodiče dětí z budovy náměstí Míru:

Z organizačních důvodů lektorky dochází ke změně výuky AJ. Angličtina bude probíhat ve středu. Výtvarný kroužek bude probíhat ve čtvrtek. Více informací naleznete v sekci nadstandardní aktivity.

Děkujeme za pochopení.

 

Uzavření zahrad pro veřejnost:

Zahrady mateřské školy Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvkové organizace, budou od 10. 10. 2022 pro veřejnost uzavřeny.

 

Přání na prázdniny :

Všem dětem a rodičům přejeme pohodové prázdniny, hodně sluníčka, teplou vodu u moře či na koupališti. V letošním roce asi na koupališti 😀  málo deště, hodně zážitků, málo nudy, hodně poznání, málo televize, hodně zmrzky, málo problémů, hodně nových kamarádů, málo stesku, hodně dopisů….prostě prázdniny takové, jak mají být.

Kolektiv MŠ

 

VRÁCENÍ ČIPŮ :

Žádáme rodiče dětí, které ukončují vzdělávání v mateřské škole (předškoláci), aby v pondělí 27. 6. 2022 odevzdali čipy z MŠ. Rodičům bude vrácená zálohová platba. Čip je nutno odevzdat, i když bude dítě o prázdninách navštěvovat MŠ. V tomto případě si budou muset rodiče zazvonit a vyčkat příchodu zaměstnance školy. 

 

Sdělení pro rodiče:

V oční optice Charlotta Novotná na Hlavním náměstí si můžete prohlédnout tablo našich budoucích školáků. S těmito předškoláky jsme strávili velice tvořivý školní rok plný  her, radosti, přátelství, pro někoho i prvních lásek a osobních pokroků dětí. Chtěli bychom jim popřát pohodový vstup do ZŠ, a aby měly štěstí na pravé kamarády, bez kterých to v životě nejde.

Kolektiv MŠ

 

Informace pro rodiče:

Všechny nadstandardní aktivity probíhají od října do května.

 

Aj – učební plán na měsíc květen

 

Nemocné dítě nepatří do MŠ 

Opakovaně žádám všechny rodiče, aby dávali do školky děti zdravé, bez kašle a zelené rýmy. Tyto zdravotní problémy jsou nakažlivé a při neléčení si je děti mezi sebou navzájem předávají. Děti neustálým kýcháním, smrkáním a kašláním snadno nakazí v průběhu dne zaměstnance MŠ, ale i děti, které se vrací zpět vyléčené. V této souvislosti avizujeme, abyste při zvracení a průjmu dodržovali minimálně 3 dny v domácím léčení. Stále se stává, že se nám vrací děti po velmi krátké době s bolestmi bříška, s nechutenstvím. Dodržujte školní řád a zamezte tak dalšímu šíření nemocí. Nemocné děti se léčí v klidu domova, ne ve školce. Dále žádám rodiče, aby akceptovali paní učitelky, které jim sdělují příznaky nemocí jejich dětí. Rozhodně chápeme, že jste mnohdy velmi pracovně vytíženi a nemáte to jednoduché. Přesto Vás žádáme, abyste hledali jiné řešení, nežli dávat nemocné nebo nedoléčené děti do kolektivu děti zdravých. Věřím, že pochopíte, že nám všem jde hlavně o zdraví Vašich dětí. 

Věřte nám, že chceme pro vaše dětí to nejlepší, a to začíná ve zdravém kolektivu. 

Děkuji za pochopení a vstřícnost 

Petra Šlosarová, ředitelka 

 

 

Informace pro rodiče:

děkujeme rodičům dětí, viz. tabulka, za zvýšené příspěvky do SRPŠ, které budou použity na platbu stravného pro Bohdanka a jeho maminku. Celkem bylo vybráno 19 100 Kč. Jelikož jste štědře přispěli vysokou částkou, budeme moci dětem ještě zajistit akci nad rámec ročních příspěvků SRPŠ. Celkové vyúčtování bude zveřejněno v červnu 2022 na webových stránkách MŠ. 

Děkujeme všem, kteří přispěli. 

Kolektiv MŠ 

tabulka

 

 

Aj – učební plán na měsíc duben

 

Informace k plavání

 

Informace pro rodiče: 

dnes do mateřské školy na budovu náměstí Míru nastoupil ukrajinský chlapec Bohdanek, který splňuje všechny legislativní požadavky (očkování atd.). Z důvodu duševní pohody a jazykové bariéry ho bude doprovázet jeho maminka. 

Chtěly bychom touto cestou požádat „ Vás“ rodiče, zda byste mohli přispět jakoukoliv částkou na jejich stravné. Vybrané peníze budou transparentně zveřejněny v budovách MŠ. Pokud se vybere vyšší částka, než bude třeba, zajistíme z těchto peněz vaším dětem na konci školního roku akci navíc. 

Je nám smutno ze situace, která nastala. Budeme doufat, že vše brzo skončí a že na Ukrajině zavládne klid a mír a rodiny se budou moci vrátit do svých domovů. 

Děkujeme 

Kolektiv MŠ 

 

 

Vážení rodiče, 

uvědomujeme si, že současné téma války je velmi palčivé, možná si kladete otázku – stejně jako my – jak reagovat na dětské otázky, případně jak s nimi o aktuální situaci vlastně mluvit. Chceme Vám nabídnout nějaké materiály a odkazy, které nám jako pedagogům pomáhají připravit se na sdílení s dětmi. V rámci ranních kruhů ve školce se toto téma jistě otevře. Povzbuzujeme i Vás, abyste s dětmi sdíleli své i jejich emoce a pomohli jim tak zvládnout případnou nejistotu či strach, co se to vlastně děje. 

Děti čtou naše emoce velmi dobře – nepodceňujme jejich schopnost vnímat vše, co prožíváme.  Jak mluvit s dětmi o válce

 

 

AJ – učební plán na měsíc březen

 

AJ – učební plán na měsíc únor

 

AJ – učební plán na měsíc leden

 

Desatero budoucího prvňáka

 

Připravenost na ZŠ

 

Uzavření mateřské školy v době vanočních svatků

 

Učební plán AJ na měsíc listopad

 

Učební plán na měsíc říjen

 

Informace pro rodiče:

Ve spolupráci s MŠ Hošťálkovy, sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka. Děti, které přinesou nejvíce kaštanů, získají “ Zlatý kaštánek .“ Kaštany odevzdávejte do MŠ v tašce podepsané a zvážené do 30. října. Dne 3. listopadu proběhne beseda s myslivcem, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže. 

Kolektiv MŠ

 

Informace pro rodiče:

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 se děti z třídy Sluníček vydají na „Den otevřených dveří fotbalového klubu“, který se bude konat na fotbalovém hřišti FK Krnov. Dětem připravte vhodné sportovní oblečení a obuv. Pitný režim a malé ocenění děti obdrží od fotbalového klubu Krnov. 

 

Podmínky provozu mateřské školy od 1. 9. 2021

 

Informace pro rodiče:

V pondělí dne 16. 8. 2021 v 16:00 hodin se uskuteční informativní schůzka v MŠ náměstí Míru. Na programu budou projednány informace o provozu, stravování, zahájení školního roku, informace k povinné docházce, rozpočet SRPŠ a jiné. Žádáme účast rodičů bez dětí, zahrada MŠ bude otevřena. Dále žádám rodiče nově příchozích dětí o sdělení, kolik čipů budou potřebovat pro vstup do MŠ – stačí zaslat sms na tel. číslo 724 840 493. 

S pozdravem Petra Šlosarová

 

Vítání občánků