Aktuality

 

Předběžná informace ze školní jídelny K. Čapka

Vzhledem ke skokovému nárůstu cen základních potravin (mléko, mléčné produkty, vejce, pečivo) nejsme schopni dodržet vyrovnaný rozpočet v potravinových nákladech za zhotovení celodenní stravy.(hlavně svačiny). Proto budeme od 1. 5. 2018 nuceni k nepopulárnímu zdražení celodenní stravy u dětí z 30,- na 33,- Kč a u sedmiletých dětí  z 32,- na 35,-

Dále od 1. 5. 2018 budeme přijímat odhlášky obědů pouze do 11:00 hod. předchozího dne.

Jakmile MŠ obdrží oficiální vyjádření ze školní jídelny, budou všichni rodiče obeznámeni na vývěsce ve vestibulu mateřské školy a na webových stránkách.

 

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby do mateřské školy přiváděli pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci, či infekce.Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, ale i na paní učitelky. Prosíme proto rodiče o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu mateřské školy.